Tillbehör & service

Välkommen in för att hitta allt som hör till vapen, jakt och skytte.

Vapenverkstad

Monteringar och enklare reparationer gör vi på plats. Alla övriga ärenden utförs via vapensmeden på vårt systerföretag Holmgrens vapen. Där finns en fullutrustad verkstad och en erfaren vapensmed. Alla förekommande arbeten utförs, både mekaniska och träarbeten. I vissa fall samarbetar vi också med Kristianstad Vapenservice.

Diverse blanketter

Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen

Ansökan om tillstånd att förvara vapen hos annan

Ansökan om tillstånd att låna skjutvapen

Ansökan om EU skjutvapenpass